Lokaler/ Regler

Lokaler

 

Lokal:            Storlek:           Max antal personer:

 

Stora Salen:   120 kvm              100 personer

 

Lilla Salen      20 kvm                 20 personer

 

Vi har porslin och glas anpassande för 100 personer.

Lokalerna är tillgänglighetsanpassade och passar bra för:

 

• Fest

• Bröllop

• Jubileum

• Företagsevent

• Examensfest

• Barnkalas

• Dop

• Konferenser

• Auktioner

  m.m.

 


 

 

 

 

 

 

 

Följande regler gäller vid hyra av Hörby Folkets Hus:


I hyra av Folkets Hus ingår:

Att städa efter sig, dvs fukttorka golven, göra rent på toaletterna och lämna köksutrustning med

glas och porslin i helt och rent skick.

 

Max antal

Tänk på att lokalens storlek med utrymningsvägar är riktlinje för det maxantal besökare som räddningstjänsten föreskrivit.

 

Möblering

Hyresgästen ansvarar för möblering av lokalen. Observera att möblering ej får ske så att utrymningsvägar blockeras.

Ställ tillbaka möblerna efter avslutad tillställning.

 

Matlagning

Endast tillagning av mat får ske i köket.

 

Rökförbud

Det råder rökförbud i våra lokaler.

 

Parkering

Parkering får ske på gatan samt gården utanför byggnaden, men så att räddningstjänst kan ta sig in och ut utan några hinder.

 

Trivselregler

Det åligger hyresgästen att ta del av lokalens övriga trivselregler, som finns uppsatta på anslagstavlan.

 

Tillgänglighet

Lokalen är tillgänglig för hyresgästen från och med klockan 18.00 på fredagar och 12.00 på lördagar och skall vara utrymd 02.00 dessa dagar. Vid överträdelse av gällande tidsbestämmelser debiteras en extra avgift. Lokalen kan vara tillgänglig andra tider om överenskommelsen är sådan.

 

Ljudnivå

När musik spelas under kvällen skall sidodörr och fönster mot gatan vara stängda. Musiken skall dämpas efter klockan 23.00.Musik och fest skall upphöra helt klockan 01.00 och lokalen skall vara utrymd klockan 02.00.

 

Låsning

Hyresgäst som kvitterat ut nyckel är ansvarig för att inga obehöriga vistas i lokalen under upplåtelsetiden. Förutom ovan angivna åtgärder ansvarar hyresgästen för att lokalen låses efter förhyrningen. Nyckeln återlämnas enligt överenskommelse.

 

Fönster

Fönstren får öppnas vid vädring, men att Hyresgästen ansvarar att detta blir låst när tillställningen går över.

 

Ansvar för stöld

Hörby Folkets Hus Förening påtar sig inget ansvar för arrangören eller deltagare tillhöriga kläder eller annan lösegendom som förvaras i lokalen.

 

Obs: Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador och åverkan på lokalen, inventarier, utrustning och saker som ”kommer bort” i samband med förhyrningen.

 

Oklarheter

Vid oklarheter kontakta Bertil och Kristina Månsson.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen